Điện thoại: 0086-595-28685557
Fax: 0086-595-28682255
Thêm: Phòng 03-H, 8 / F, Tòa nhà. D, Trung tâm vận chuyển quốc tế Hạ Môn, số 97, Xiangyu Road, (Khu thương mại tự do), Khu thương mại tự do Thiếu Nhi Trung Quốc (Phúc Kiến).
Trang chủ > Ph n h i

Ph n h i

N u b n có b t k yêu c u thông tin v báo giá ho c h p tác, xin vui lòng g i email cho chúng tôi t i postmaster@family-cares.com ho c s d ng m u yêu c u sau. i di n bán hàng c a chúng tôi s liên l c v i b n trong vòng 24 gi . C m n b n ã quan tâm n s n ph m c a chúng tôi.