Điện thoại: 0086-595-28685557
Fax: 0086-595-28682255
Thêm: Phòng 03-H, 8 / F, Tòa nhà. D, Trung tâm vận chuyển quốc tế Hạ Môn, số 97, Xiangyu Road, (Khu thương mại tự do), Khu thương mại tự do Thiếu Nhi Trung Quốc (Phúc Kiến).
Trang chủ > V chúng tôi

V chúng tôi

Familycares (Xiamen) Công ty TNHH TM, c thành l p vào n m 2015, là m t doanh nghi p kinh doanh th ng m i & amp; Phát tri n công ngh trong tã ng i l n, v sinh kh n n, tã em bé, underpad, lau và vv

Công ty chúng tôi s h u m t nhóm các nhà s n xu t xu t s c tham gia vào s n xu t các s n ph m cao c p trong su t n m, & nbsp; ; D i, thi t b s n xu t tiên ti n và công c ki m tra, i ng bán hàng chuyên nghi p và khái ni m d ch v bán hàng hoàn h o. Chúng tôi có m t gi i pháp qu n lý âm thanh trong ti p th s n ph m và d ch v sau bán hàng, vv

S n ph m c a chúng tôi bán cho các n c nh OECDENT COUNTRIES nh M , c, Anh, CANADA và vv, chúng tôi có m t th ph n nh t nh trong Trung ông, Châu Phi, ông Nam Á.

Công ty Familycares không ch cam k t t o ra th ng hi u riêng, mà còn t p trung vào OEM & amp; ODM. & Nbsp;

Chúng tôi, không ch s n ph m c phê duy t b i BV, FDA, ch ng ch ISO mà còn xây d ng m i quan h lâu dài v i khách hàng toàn c u ã ánh giá "100 + 1% toàn v n". & Nbsp ;

Chào m ng yêu c u thông tin! Chúng tôi s phù h p v i & quot; chân thành, ch t l ng u tiên, m c giá t i u & quot; Nguyên t c, k p th i và chính xác cung c p 100% d ch v cho b n.

Content / ueditor-builder / net / upload1 / Other / 55821 / 6359735283532494744727145.jpeg "style =" width : 292px; chi u cao: 417px; " Title = "FDA (1) .jpeg" width = "292" height = "417" border = "0" hspace = "0" vspace = "0" /> & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & nbsp;